Կառուցվածք

Քաղաքական և տնտեսական հարցեր
Հեռ.` 

Հյուպատոսական հարցեր
Հեռ.` +7 71 72 4019 60; +7 778 229 18 81

Վարչական հարցեր
Հեռ.` +7 777 001 35 34 (անհապաղ դեպքերում)

 

ՀՀ ԱԳՆ
պաշտոնական կայք
Երկքաղաքացիություն Էլեկտրոնային
վիզա
Արտոնագրի
ձևեր